Българско Радио от Чикаго. Кликнете на плеъра по-долу. За да слушате с WinAmp кликнете ТУК!

сряда, 16 юли 2008 г.

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (0LAF) КЪМ ЕК

Неофициален превод от английски езикЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ


ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (0LAF)Генерален директор


Брюксел, D/005778 09.07.08

OLAF - В I/AH/ah D(2008)


ОПЕРАЦИИ НА ОЛАФ


Моля цитирайте този референтен номер в цялата

кореспонденция: OF/2006/0138


Д-р Меглена ПЛУГЧИЕВА


Заместник министър-председател


бул. "Дондуков" № 1


1594 София


Република България


По Факс: +359 2 987 96 18


Предмет: Нередности по Програма САПАРД в България


Относно: Мисия на ОЛАФ в България от 09.06.2008 до 20.06.2008
Уважаема Д-р ПЛУГЧИЕВА,


В резултат на установени нередности и неправомерно управление на Програмите ИСПА, ФАР и САПАРД в България, Европейската комисия замрази значителна част от финансирането по тези три програми в началото на 2008 г.
По отношение на САПАРД, до настоящия момент, Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ редовно е информирала българското правителство относно резултатите от своите разследвания по голям брой неправомерно финансирани проекти и също така е предоставяла своята оценка относно сериозните проблеми в управлението на Програма САПАРД и последващото разработване на неразкритите измами и нередности. В резултата на това, Вие помолихте ОЛАФ за подкрепа и помощ с цел да се разрешат проблемите. Ето защо представител на ОЛАФ проведе мисия в България от 09.06.2008 до 20.06.2008 г. Моля вижте приложения доклад относно мисията за Ваша информация.
Като обобщен резултат от запитванията, направени от ОЛАФ (включително обширната мисия, проведена в България) съвместно с разследващите органи на други държави членки и трети страни, може да се заключи, че има липса на
сътрудничество и комуникация между различните български държавни службиТ K9^°_E§^T^Jl0_ HeEMlJ^.THT e и измамите.


Европейска комисия, В-1049 Брюксел, Белгия, Тел. +32 2 299 11 11

Офис J-30. Телефон: директна линия +32 2 295 58 02, Факс: +32 2 296 75 25Нещо повече, ОЛАФ вярва, че има влиятелни сили в българското правителство и /или българските държавни служби, които нямат интерес да бъде наказано кое да е лице от ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ в каквато и да било степен, което би могло да изиграе ролята на ефективна спирачка. По отношение на препоръките, дадени в доклада, бих искал да спомена, че от гледна точка на ОЛАФ, е въпрос на спешност причините и правните основания, както и съизмеримостта~~на посочените по-горе "сздеони~~решения да бъдат проверени. Междувременно ОЛАФ бе информирана, че българското правителство е решило да I създаде Работна група по САПАРД. ръководена от Прокурор, назначен от Главния прокурор на Република България и съставена от служители на Национална следствена служба. Считано от 25 август 2008 г. разследващ служител на ОЛАФ ще бъде на разположение да съветва Работната група. Тази стъпка на българското правителство и другите действия, предприети от Вас с цел подобряване на ситуацията се възприемат от ОЛАФ като положителен ход в правилната посока.


Искрено Ваш,


Ф.-Х. БРЮНЕР

/подпис/


ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ


ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА C ИЗМАМИТЕ (OLAF)Разследвания и операции II

Земеделие


V

007219 09.07.08


ДОКЛАД


Представител на ОЛАФ проведе мисия в България от 09.06.2008 до 20.06.2008.


Целите на мисията бяха:


• да се предостави информация относно вече установените нередности по програма САПАРД:

• да се предостави информация относно други предполагаеми и установени нередности

или измами свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ;

• да се провери сътрудничество и комуникацията между различните български държавни служби, работещи по тези проблеми;

• да се провери сътрудничество и комуникацията между тези български държавни служби и ОЛАФ;

• да се представят установените и предполагаеми нередности, както и резултатите относно техните проверки на множество представители на различни български министерства и служби;

• да се дадат съвети относно възможни мерки, които да бъдат предприети от българските власти с цел разрешаване на сериозните проблеми, свързани с програма САПАРД.


По време на мисията си представителят на ОЛАФ се срещна с представители на множество български служби. На тези срещи бяха дискутирани резултатите от проведените разследвания по въпросните случаи, както и сътрудничеството и комуникацията между тези служби и други български държавни служби, работещи по тези проблеми.


На 18.06.2008 г. Представителят на ОЛАФ направи презентация относно установените и предполагаеми нередности и резултатите от неговите проверки на представители на различни български министерства и служби. Освен това представителят на ОЛАФ препоръча някои мерки с цел подобряване на ситуацията.А: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (към настоящия момент без връзка към ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ)?В проектите, финансирани по програма САПАРД на фирмите ЮПЕР, ХЕЛИКОМ, ТОП КОНСЕРВ. КФМ (два проекта) и МЕКОМ всеки един от бенефициентите е използвал поне една фалшифицирана тръжна оферта, която е била приложена към тяхната индивидуална молба за финансиране по програма САПАРД. Има индикатори, които сочат, че броят на този тип случаи ще нарасне с напредването на разследването на ОЛАФ.


Финансовото отражение върху бюджета на Общността от тези проекти е приблизително 2 милиона евро.


Европейска комисия, В-1049 Брюксел, Белгия, Тел. +32 2 299 11 11

Офис J-30 - 11/41, Телефон: директна линия +32 2 295 95 74. Факс: +32 2 296 75 25

В: ДРУГИ НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (към настояшия момент без връзка към ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ)


ОЛАФ отправи искане към засегната държава членка да потвърди автентичността на множество тръжни оферти, които са били използвани като приложения към молби за финансиране по програма САПАРД в България. Органите на държавата членка установиха нередности, свързани със значителен брой от тези тръжни оферти. Органите на засегнатата държава членка_са започнали криминалшугазст^!^^ нарушители и резултатите от тези разследвгшшГще^^ нТбългарските власти през август 2008 годин§д_ .

%—-———~""""*~""

Финансовото отражение върху бюджета на Общността от тези проекти е приблизително 4.5млн. евроС: НЕРЕДНОСТИ СВЪРЗАНИ С ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ


ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ е криминална мрежа от компании, състояща се от повече от 50 български предприятия и различни други европейски и офшорни компании. Тази мрежа от криминални компании е управлявана и / или финансирана от две български лиза (гн Марио Николов и г-н Людмил Стойков), за които се говори, че имат близки връзки с настоящото българско правителство. За едно от лицата есе твърди, че е финансирало предизборната кампания на настоящия български президент и че е бизнес партньор на бившия заместник министър на външните работи, който, според налична информация, се е опитал да окаже влияние върху текущо разследване на това лице. ГРУПАТА НИКОЛОВСТОЙКОВ е изключително гъвкава и има споделени отговорности във връзка с множество незаконни действия, разглеждани по-долу.


Установено е, че ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ е участвала в данъчни измами, измами със субсидии, фалшификация на документи, пране на пари, незаконен вно._в_Бълг^т>ия и износ в Европейския съюз (в предприсъединителния период) на китайско заешко и птиче месо с фалшифицирани здравни сертификати. В допълнение, групата участва в предполагаеми нередности, свързани с покупката и препродажбата на железопътни вагони втора употреба.Детайлите са както следва:С.1: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (платени проекти 1)


В рамките на проектите, финансирани по програма САПАРД, на компаниите РОДОПА

ГОЛД, РАДОПА МИЙТ, РОДОПА КОНСЕРВ, ЕВРОФРИГО, ПАЛМИГРА и

ПТИЦЕКЛАННИЦА ЧУБРА, всички от които са свързани с и контролирани от ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ, отговорните лица са използвали подправени и с изкуствено увеличени цени оферти, които са били приложени към молбите им за финансиране по^ програма САПАРД.


Криминалната група е продавала старо, втора ръка оборудване за преработка на месо (произведено например в бившата ГДР) от техните собствени български компании - чрез две собствени компании, базирани в САЩ (КИНГСТЪН ЕНТЪРПРАЙЗИС) и Ирландия (НИКФОРМ ЛТД), съответно - на съучастници в Германия. Тези германски компании след това продават въпросното оборудване обратно на фирми, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД в България, като използват фактури с изключително завишени цени.


В рамките на проекта, финансиран по програма САПАРД на компанията РОДОПА 97, която също е свързана и контролирана от ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ, отговорните лица са закупили камиони и ремаркета, които не са били използвани в съответствие с правилата на програма САПАРД.


Финансовото отражение върху бюджета на Общността от тези проекти е приблизително 6.1 млн. евро

С.2: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (платени проекти 2)


В рамките на пет проекта, финансиран по програма САПАРД, които са в процес на разследване (компании РИКОМ, СОЛВЕКС МИРА ФРУКТ, ШИКС КЕРА МАНМАНОВА, КАРТЕЛ ВАЛЕНТИН ЯНЕВ и СОЛАРИС), българската прокуратура информира ОЛАФ, че има определени индикатори, сочещи че бенефициентите по тези проекти, представили фалшиви оферти, също са свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ.Финансовото отражение върху бюджета на Общността от тези проекти е приблизително 1,8 милиона евро.
С.З: НЕРЕДНОСТИ ПО ПРОГРАМА САПАРД (неплатени проекти)


Също така ОЛАФ има информация относно други седемнадесет проекта, одобрени по програма САПАРД, които са свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ и са в процес на разследване от българската прокуратура. Тези проекти също включват схема на използване на фалшифицирани оферти. Плащанията по тези проекти бяха спрени в резултата на ранната намеса на ОЛАФ.Ако бяха платени, финансовото отражение върху бюджета на Общността от тези проекти би било приблизително 18 милиона евро.

С.4. ВНОС В БЪЛГАРИЯ И ИЗНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА КИТАЙСКО МЕСОСъщо така е установено, че през 2004 и 2005 година ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ

незаконно е внесла в България огромни количества китайско заешко месо и след повторно пакетиране, го е продала, използвайки фалшифицирани аржентински здравни сертификати, на клиенти в Германия, Франция и Испания (вероятни последици върху общественото здраве). Освен това през 2006 г. ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ е представила на клиенти в Европейския съюз оферти относно незаконна консигнация на китайско заешко и птиче месо. Понастоящем ОЛАФ извършва разследвания, свързани със случая.
С.4: ПОДОЗРИТЕЛНИ ТРАНЗАКЦИИ С ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВАГОНИ ВТОРА

УПОТРЕБА


На 23.02.2005 г. Национална електрическа компания ЕАД продава дългове на Национална компания "Железопътна инфраструктура" възлизащи на приблизително 30 милиона евро, за 11,5 милиона евро на компаниите ЕВРОМЕТАЛ и КИНГСТЪН ЕНТЪРПРАИЗИС, които са свързаш ГсТРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ. Относно схемата на плащане договарящите страни се споразумяват за първоначално плащане в размер на приблизително 2 милиона евро и 30 месечни плащания в размер на приблизително 0,6 милиона евро.


На 25.03.2006 г. Национална компания "Железопътна инфраструктура" потвърждава дълга си към ЕВРОМЕТАЛ и КИНГСТЪН ЕНТЪРПРАИЗИС, възлизащ на приблизително 27.5 милиона евро плюс 6,7 % лихва. Относно схемата на плащане договарящите страни се споразумяват за 30 месечни плащания в размер на приблизително 0,9 милиона евро.
Този договор е обезпечен за сумата от 15 милиона евро с 5824 железопътни вагона (+/- 2500 евро цена на един вагон). Също така е установено, че КИНГСТЪН ЕНТЪРПРАИЗИС е продала приблизително 800 железопътни вагона за сумата от 6,2 милиона евро (+/- 8000 евро цена на един вагон) на офшорни компании (ТРЕФЕРН КЪНСЪЛТАНТС ЛТД, Сейшелски острови и ФАНТОМ ГРУП ЛТД, Гранд Търк), контролирани от ГРУПАТА НИКОЛОВСТОЙКОВ.Очевидно е, че в хода на транзакциите, извършени с дълга и железопътните вагони са били допуснати определени нередности. Понастоящем ОЛАФ извършва проверка дали покупката на въпросните железопътни вагони не е била субсидирана от Европейските общности.
D: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ

Резултатите от проверките са както следва:


•Държавен фонд "Земеделие" не успя:

(0 да започне навременни процедури за възстановяване на сумите, изплатени по проекти, финансирани от програма САПАРД на РОДОПА ГОЛД, РАДОПА МИЙТ, РОДОПА КОНСЕРВ, ЕВРОФРИГО, ПАЛМИГРА и ПТИЦЕКЛАННИЦА ЧУБРА, въпреки че притежава всички необходими доказателства за извършена измама;


(ii) да изпрати на ОЛАФ или Прокуратурата информация относно други проекти,

финансирани по програма САПАРД, които са свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВСТОЙКОВ;(iii) да установи контакт в Прокуратурата с оглед на получаване на информация, която би могла да бъде използвана в процедурата по възстановяване на изплатените средства, след започването на криминалното разследване в България.

•Националният ръководител не успя да информира ОЛАФ и българската прокуратура относно нови проекти, свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ.

•Разследванията на деянията на ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ бяха разпокъсани

на части и извършвани от различни служби без никакъв централизиран контрол.

• Прокуратурата не успя:

(i) да информира Държавен фонд "Земеделие" на редовна база относно провежданите разследвания с цел да позволи на фонда да започне процедурите по възстановяване на изплатените средства;

(ii) да изпрати на ОЛАФ информация относно нови проекти по програма САПАРД, свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ;

(iii) да изпрати на ОЛАФ или други засегнати държави членки информация относно възможна измама през 2006 г. свързана с възможни незаконни сделки с китайско заешко и пилешко месо;

(iv) да изпрати на ОЛАФ информация относно възможна измама, извършена от друга организирана криминална група, засягаща бюджета на Общността (тази информация беше получена от ОЛАФ в резултат на писмо за одобрение, изпратено от трета страна);(v) да предостави на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност подробности относно доходите на лицата, които са членове на криминалната група.

•Българските съдилища:

(i) пуснаха под гаранция, след много кратък период на задържане, няколко от основнитезаподозрени лица от ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ след ареста им в началото на 2007 г. (случаят касаеше предполагаема измама в размер на +/- 15 милиона български лева, а наложената гаранция бе в номинална стойност от 10 хиляди български лева (+/5 000 евро) за някои от заподозрените, като други от тях бяха освободени само срещу подписка);

(ii) наскоро отмени две съдебни решения, получени от Държавен фонд "Земеделие'" за възстановяване на неправомерно финансиране по програма САПАРД, обжалвани от двама бенефициенти, свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ;

(iii) нареди на Агенцията за държавни вземания да освободи иззети активи от бенефициенти, свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ (паричната стойност на активите възлиза приблизително на 3 милиона български лева);

(iv) нареди на Държавен фонд "Земеделие" да изплати обезщетение /компенсация/, възлизащо на 68 000 български лева (+/- 34 000 евро) на бенефициенти, свързани с ГРУПАТА НИКОЛОВ-СТОЙКОВ.

Е: ПРЕПОРЪКИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОЛАФ


Представителят на ОЛАФ препоръча на българските власти, с цел да възстановят доверието на ОЛАФ, Европейската комисия и други държави членки, да:


•сътрудничат с тези институции и държави членки по прозрачен начин;

•да подобрят сътрудничеството и комуникацията между различните български държавни служби, работещи по проблема;

•да подобрят сътрудничеството и комуникацията между българските държавни

служби, ОЛАФ и държавите членки;

•да анализират всички молби за плащания по Програма САПАРД, за да установят дали няма връзки с вече установени криминални групи;

•да създадат работна група по Програма САПАРД, в която всички разследвания по програмата да бъдат извършвани под централизиран контрол.

1 коментар:

 1. Преди 3 месеца запуснахме онлайн петиция за помощ до Европейската комисия точно по повод еврофондовете и краденето им от известните ни на всички хубавци.
  Резултатите бяха:
  1. Получихме конкретни заплахи сещате се от кого.
  2. Много Българи прочетоха петицията и много малко я подписаха.
  3.Готиното и интересното е , че Брюксел действа , като че ли точно по тази петиция.
  Нашите изводи:
  1.Доколкото зависи от Българите, нищо няма да се промени в България. Нещо повече... една голяма маса яростно е против всякакви промени. За която маса ситуацията е устройваща.
  2.Брюксел си знае работата. И Европа ще сложи на място нашите Андрешковци. Техните си такива тя отдавна е преборила и има опит
  ... Жалкото е , че България в лицето на Първановци се представи като циганче пред баничарница, опитвайки да отмъкне баничката знаейки , че е много вероятно да го хванат.
  Но... май Първановци мислейки си , че няма да ги хванат са по-тъпи и от едно сополиво циганче.
  Петицията и заплахите срещу нас вижте тук:
  http://bulgarianvideo.blogspot.com/2008/04/blog-post_12.html

  ОтговорИзтриване

Поставете свой коментар тук:

Съдържанието по дати

Обяви в район Чикаго

За всички градове от цял свят по континенти кликнете ТУК!

Пълното съдържание по теми

Изберете по-долу темата, която ви интересува. Кликнете. Ще се отвори нов списък със заглавия на видеоклипове. Изберете отново. Кликнете. Ще се отвори видеоекран. Киното започва веднага. Не забравяйте да отворите MENU в долния десен ъгъл на екрана за още 15 видеоклипа.

Music
Interview
Humor
Най-доброто от световното кино
Animals
Find the Your LOVE!! East Europian Girls looking for love!
Сериозно и / или Грозно
Анимационни филми.Не само детски.
Неща, които може би ви интересуват...текстова информация.
Истински негодници
Long Distance

Безплатни застраховки в САЩ за деца и бременни жени.За контакти и информация на Български език тел.1 847 854 8156

Search Video or Music Alphabetically