Българско Радио от Чикаго. Кликнете на плеъра по-долу. За да слушате с WinAmp кликнете ТУК!

сряда, 11 февруари 2009 г.

Законопроект за подслушването:второчетене

Според програмата на Народното събрание на 12 февруари предстои да се проведе Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения .

ВНИМАНИЕ: Късно вечерта на 11 февруари по телевизия re:tv бе оповестена скандална поправка, нанесена в законопроекта, която връща дискусията в нулева позиция - а именно връщането на референцията към Закона за МВР. Какво означава това с думи прости? Че „Всички са длъжни да съдействат на МВР за изпълнение на служебните им задължения“ - демек личната информация на всеки ще бъде на бърз достъп за полицията.

Чуйте подробностите в запис от късната емисия на re:tv(Стенограма на коментара на Александър Кашъмов от горния запис: благордарение на Павел Николов)

Коментар по темата: в. „Дневник“: Гражданите като публичен враг №1

в парламента за пореден път беше направен опит и вече почти нелегално да се коригира проектозакон - така че да даде право на същите служби без какъвто и да е контрол да следят връзките и комуникациите на гражданите. Това се е случило на практика с окончателния вариант за промени в Закона за електронните съобщения, в който неизвестно как отново се е появила добавката, с която МВР да получи улеснен достъп както до данните от телефонните разговори, така и до електронната поща, интернет комуникациите, посещаваните страници в мрежата... Разграниченията от нерегламентираното депутатско творчество, които неминуемо ще последват, няма да променят факта на упоритите опити властта да сложи ръка върху личното общуване в мрежата. Въпреки, че съдът отмени вече наредбата с въпросния текст - никакво униние в преследването на целта от страна на силовото ведомство.
Промените, за които трябва да настояваме с цел опазване на цифровите ни права, са следните:

Член 251, алинея 1, началото да стане:
За нуждите на националната сигурност, както и за разследване и преследване на тежки престъпления, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 6 месеца данни ...

Член 251, ал 3 да стане:
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да унищожат данните по ал. 1 след изтичане на срока на съхранението им.

Член 251 ал 4 да стане:
Министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС и председателят на ДАИТС определят с наредба реда на съхраняването и предаването на даннитепо ал.1, за целите за разследване и преследване на тежки престъпления във връзка с разпоредбите на НПК, ЗСРС, ЗЗЛД

Член 251, да се добави алинея 7:
(7) Всеки, за когото са задържани данни има право на безплатен достъп до информация за всички съхранявани данни и кой и на какво основание е имал достъп до тях

Създава се нов чл. 332 А:

Чл. 332.А (1)
Длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 251, се наказва с глоба от 5000 до 15000 лв или лишаване от свобода в срок до 2 до 5 години.

Припомняме действията на Електронна граница по повод исканите промени в по-горния закон:

На национален протест срещу полицията в интернет!

Проблемите, които тази поправка не решава, са основно следните:
1. Удължава се от 12 месеца на 24 месеца срокът за съхранение на данните
2. Чрез лоша разпоредба за унищожаването им се създава възможност да се удължи срокът за съхраняването им (всяко съхраняване на лични данни е проблем, ако е без цел)
3. Не се включиха, а дори отпаднаха текстовете, че данните се събират за целите на разкриване на тежки престъпления, както предложи Минчо Спасов. (източник)
Борба за права и различия - какво става с подслушването в интернет

Предложението
Осъзнаваме, че тази директива е европейска и трябва да я въведем, но има и друг начин. Ако не я въведем, като обявената такава позиция от Швеция, ние ще бъдем съдени (в най-лошия случай) от ЕК. Ние от “Електронна граница” декларирахме ясно, че ще поемем разходите по делото, ако се стигне до такова. Това не е популизъм, а е реалността. Ето предизвикателството, което няма да бъде прието от другата страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поставете свой коментар тук:

Съдържанието по дати

Обяви в район Чикаго

За всички градове от цял свят по континенти кликнете ТУК!

Пълното съдържание по теми

Изберете по-долу темата, която ви интересува. Кликнете. Ще се отвори нов списък със заглавия на видеоклипове. Изберете отново. Кликнете. Ще се отвори видеоекран. Киното започва веднага. Не забравяйте да отворите MENU в долния десен ъгъл на екрана за още 15 видеоклипа.

Music
Interview
Humor
Най-доброто от световното кино
Animals
Find the Your LOVE!! East Europian Girls looking for love!
Сериозно и / или Грозно
Анимационни филми.Не само детски.
Неща, които може би ви интересуват...текстова информация.
Истински негодници
Long Distance

Безплатни застраховки в САЩ за деца и бременни жени.За контакти и информация на Български език тел.1 847 854 8156

Search Video or Music Alphabetically