Българско Радио от Чикаго. Кликнете на плеъра по-долу. За да слушате с WinAmp кликнете ТУК!

понеделник, 2 ноември 2009 г.

Още смрад вее от България.. Тъпото стадо интересува ли се изобщо от нещо извън ракиите и салатите?

ВСС се състои от 25 члена, юристи с високи професионални и нравствени качества, с най-малко 15 години юридически стаж. От този състав на съвета, членове по право са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор, назначени с указ на президента на републиката. Единадесет от членовете на съвета се избират от Народното събрание,а останалите единадесет – от органите на съдебната власт.

Висшият съдебен съвет реши, че Иван Димов и Стойко Стоев са нарушили Етичния кодекс на магистрата и са уронили престижа на съдебната система с контактите си с Красьо от Плевен. Според доклада на комисията по случая, двамата са провели 246 разговора с Красимир Георгиев.
Комисията е установила, че от началото на годината до 30 юни Красимир Георгиев е провел разговори със само 14 магистрати, участници в конкурси за шефове в съдебната система. Стойко Стоев и Красьо са говорили 213 пъти по телефона, в 88 от които Стоев е звънял, и са си разменили 11 есемеса. Най-дългият им телефонен разговор е 5 минути и половина. 52 разговора и 1 есемес е имало в дните на провеждане на конкурсите за назначение. Между Иван Димов и Красьо са проведени 33 разговора, в 9 от случаите е звънял Димов. Най-дългият разговор е 3 минути. 8 от разговорите им също са в дните на конкурси.
Докладът на комисията сочи, че Красимир Георгиев е собственик на 4 фирми и участва в управлението на още 2, има апартамент в София, закупен през 2008 г., и в Плевен, има Мерцедес и BMW, личен шофьор и телефон за няколко хиляди лева, а е декларирал доходи между 569 лeва и 1841 лева и нулеви печалби на фирмите си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поставете свой коментар тук:

Съдържанието по дати

Обяви в район Чикаго

За всички градове от цял свят по континенти кликнете ТУК!

Пълното съдържание по теми

Изберете по-долу темата, която ви интересува. Кликнете. Ще се отвори нов списък със заглавия на видеоклипове. Изберете отново. Кликнете. Ще се отвори видеоекран. Киното започва веднага. Не забравяйте да отворите MENU в долния десен ъгъл на екрана за още 15 видеоклипа.

Music
Interview
Humor
Най-доброто от световното кино
Animals
Find the Your LOVE!! East Europian Girls looking for love!
Сериозно и / или Грозно
Анимационни филми.Не само детски.
Неща, които може би ви интересуват...текстова информация.
Истински негодници
Long Distance

Безплатни застраховки в САЩ за деца и бременни жени.За контакти и информация на Български език тел.1 847 854 8156

Search Video or Music Alphabetically