Българско Радио от Чикаго. Кликнете на плеъра по-долу. За да слушате с WinAmp кликнете ТУК!

сряда, 29 октомври 2008 г.

ОЧАРОВАТЕЛНО!! Симпозиум по скулптура!!!

МЕЗДРА 2008

Проектът предвижда симпозиумът да стане на открито в пешеходната зона, което ще спомогне за осъществяването на непосредствен контакт между зрители и творци. Целите, които си поставят организаторите са следните : съхраняване и развитие на местните традиции в каменообработването, естетизация на градската среда и продължаване изграждането на галерия на открито като част от Общинска програма за развитие на туризма.Произведенията ще бъдат ситуирани в зелени площи на алея, изградена на мястото на демонтираната ж.п. линия, пресичала града.Симпозиумът ще се проведе при следните условия:
1. Скулптурният симпозиум е организиран от Община Мездра със съдействието на “Хемус-М” АД.
2. На скулпторите ще бъде осигурен материал – врачански камък / блокове до 2 куб. м./ За реализация на проекта си всеки автор може да получи повече от един блок. Материалът ще бъде обрязан съобразно проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други материали, донесени от авторите.
3. Организаторите осигуряват дискове за флекс и клепане на шила.
4. Скулпторите работят на открито .
5. Всеки участник трябва да носи собствени инструменти и машини за работа. Електрическо захранване и кран ще бъдат осигурени на място. Използването на машини не се позволява, ако в това време присъства публика.
6. Темата на скулптурата е по избор – без ограничения.
7. Творбата остава собственост на града. Всеки участник ще получи хонорар от 700 лв. и диплом за участие в симпозиума.
8. Скулпторите ще създават своите произведения в периода от 16 юни до 11 юли 2008 година. Основното работно време през всички дни от седмицата ще бъде между 9.00 и 18.00 часа. При молба ще бъдат давани свободни дни. Първият ден ще бъде за настаняване на участниците. Последният ден на симпозиума ще бъде изложбен ден – представяне пред обществеността на творците и произведенията им, пресконференция и коктейл.
9. Симпозиумът ще бъде открит на 16 юни и ще бъде закрит на 11 юли 2008 година
10. Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна, нощувки и транспорт в България. Всички останали разходи се поемат от участниците.
11. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка.
12. Организаторите си запазват правото да променят статута с цел неговото актуализиране.

Кандидатстване:Попълнените заявки за участие се приемат до 12 май 2008 г. на адрес:3100 гр. Мездра ул. “Хр. Ботев” № 27 Община Мездра Валентин Вълчев
Тел: 0910 9 2536 GSM 0889 510428 E-mail: vul4ev_ann@abv.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Поставете свой коментар тук:

Съдържанието по дати

Обяви в район Чикаго

За всички градове от цял свят по континенти кликнете ТУК!

Пълното съдържание по теми

Изберете по-долу темата, която ви интересува. Кликнете. Ще се отвори нов списък със заглавия на видеоклипове. Изберете отново. Кликнете. Ще се отвори видеоекран. Киното започва веднага. Не забравяйте да отворите MENU в долния десен ъгъл на екрана за още 15 видеоклипа.

Music
Interview
Humor
Най-доброто от световното кино
Animals
Find the Your LOVE!! East Europian Girls looking for love!
Сериозно и / или Грозно
Анимационни филми.Не само детски.
Неща, които може би ви интересуват...текстова информация.
Истински негодници
Long Distance

Безплатни застраховки в САЩ за деца и бременни жени.За контакти и информация на Български език тел.1 847 854 8156

Search Video or Music Alphabetically